Vizsgadíj visszaigénylés

Te is jogosult vagy a sikeres (B2, vagy C1 szintű) nyelvvizsgád díjának visszaigénylésére, ha

Még nem vagy 35 éves

A nyelvvizsgádat, amelynek díját vissza szeretnéd igényelni, 2018. január 1-je után szerezted

Nem a bizonyítvány kiállításának dátuma számít, hanem a vizsga időpontja

A nyelvvizsgád, amelynek díját vissza szeretnéd igényelni, akkreditált, komplex B2 vagy komplex C1 szintű

Támogatott nyelvek: Angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, nemzetiségi nyelvek, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn

Hogyan igényelheted vissza a vizsgadíjat?

Az igénylést a sikeres vizsga / érettségi bizonyítvány / honosítási határozat kiállítását követő 1 éven belül szükséges kérvényezni. A támogatási lehetőség csak a térítési díj ellenében tett vizsgák, illetve honosítás esetén, egyszeri alkalommal igényelhető.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg, amely idén 40.250 Ft

Jogosultsági feltételek

A 2018 január 1-je után letett első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a személy veheti igénybe, aki

  • a 35. életévét még nem töltötte be. a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján

a 35. életévét még nem töltötte be.